• Journal

    ประสบการณ์ครั้งแรกกับการวิ่งในป่า

    เนื่องจากจะมีการแข่ง Columbia Trail Master ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. แล้วดันงกอย่างได้ส่วนลดในการซื้อเสื้อ เลยสมัครแบบ 10 ก.ม. (แทนที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะลงแบบ fun run 3 ก.ม.) วันนี้ได้โอกาสปะเหมาะเป็นวันหยุด…