• Nutrition,  Training

    แก้การกินจุบจิบด้วยอาหารว่างแบบสุขภาพกับ Tabouli

    เค้าว่ากันว่าการรักษาเมตาบอลิซึ่มในร่างกายให้คงที่นั้น เราไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างแบบหิวจัด ๆ บางสำนักบอกว่าการที่จะควบคุมน้ำหนัก (หรือลดน้ำหนัก) นั้นเราควรจะแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อย ๆ กินแบบหลาย ๆ มื้อ ประมาณ 5 – 6 มื้อต่อวัน…