Road To IRONMAN

ไตรกีฬากับแมงกะพรุน

การฝึกซ้อมว่ายน้ำเพื่อแข่งไตรกีฬาโดยเฉพาะสนามที่แข่งขันใน open water นั้น (ว่ายในบึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ) Read more..

01/10/2015 // 1 Comment