Triathlon

Challenge Vietnam 2016 (Nha Trang)

วันแข่ง 11 กันยายน 2559 งานนี้เป็นสนามแรกที่ลองลงค่าย Challenge Family ตอนที่ตัดสินใจเมื่อสี่เดือนที่แล้ว Read more..

27/12/2016 // 1 Comment

ISUZU Roboman 2016 (Sprint Distance)

วันแข่ง 12 มิถุนายน 2559 งานโรโบแมนไตรฯ เป็นงานแรกที่ฮั้วได้เข้าร่วมบรรยากาศการแข่งไตร (อ่านรีวิวที่นี่ Isuzu Roboman Read more..

27/12/2016 // 0 Comments

Pattana Triathlon 2016 – Sprint Distance

วันแข่ง 15 พฤษภาคม 2559 งานนี้เป็นงาน sprint งานแรกเมื่อปีที่แล้ว (รีวิวเดิม : Pattana Triathlon 2015) Read more..

27/12/2016 // 0 Comments

IRONMAN70.3 Danang 2016

วันแข่ง 8 พ.ค. 2559 งานนี้สมัครกันตั้งแต่ช่วงปลายปี 2015 .. Read more..

27/12/2016 // 0 Comments

1 2 3 4