Race Report

Challenge Vietnam 2016 (Nha Trang)

วันแข่ง 11 กันยายน 2559 งานนี้เป็นสนามแรกที่ลองลงค่าย Challenge Family ตอนที่ตัดสินใจเมื่อสี่เดือนที่แล้ว Read more..

27/12/2016 // 1 Comment

ISUZU Roboman 2016 (Sprint Distance)

วันแข่ง 12 มิถุนายน 2559 งานโรโบแมนไตรฯ เป็นงานแรกที่ฮั้วได้เข้าร่วมบรรยากาศการแข่งไตร (อ่านรีวิวที่นี่ Isuzu Roboman Read more..

27/12/2016 // 0 Comments

PAT Mini Marathon 2016

วันแข่ง 29 พฤษภาคม 2559 งานการท่าฯ งานที่ปีที่แล้วก็ลงไว้แต่ติดว่าเจ็บเลยไม่ไปแข่ง Read more..

27/12/2016 // 0 Comments

Pattana Triathlon 2016 – Sprint Distance

วันแข่ง 15 พฤษภาคม 2559 งานนี้เป็นงาน sprint งานแรกเมื่อปีที่แล้ว (รีวิวเดิม : Pattana Triathlon 2015) Read more..

27/12/2016 // 0 Comments

1 2 3 4 10