งานแข่งในปีพ.ศ. 2557

งานแข่งในปีพ.ศ. 2557

 1. 5 ม.ค. 57 :  Run for New Life (10.5 km)
  • สถิติ : 55 นาที
 2. 12 ม.ค. 57 :  Columbia Trail masters Ep.VI (10 km)
 3. 19 ม.ค. 57 :  จอมบึงมาราธอน (21.1 km)
 4. 23 ก.พ. 57 :  Tokyo Marathon (42.195 km)
 5. 4 พ.ค. 57 :  สวนพฤกษ์99 – อัลตร้ามาราธอน
  • สถิติ : ไม้ 4 เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที กับระยะ 16.75 ก.ม.
 6. 25 พ.ค. 57 :  ISUZU Roboman Triathlon
 7. 8 มิ.ย. 57 :  Laguna Phuket Marathon (21.1 km)
  • สถิติ : 2 ชั่วโมง 35 นาที
 8. 22 มิ.ย. 57 :  Bangkok Dash (Swim 400 m – Bike 20 km – Run 5 km)
 9. 6 ก.ค. 57 : Columbia Trail masters Ep.VII (10 km)
  • สถิติ : 1 ชั่วโมง 47 นาที
 10. 3 ส.ค. 57 : The Rainbow Run
 11. 10 ส.ค. 57 : Hua Hin Triathlon (Duathlon : Run 5.5 km – Bike 43 km – Run 11 km)
 12. 31 ส.ค. 57 : AIS 3G Human Run
  • สถิติ : 2 ชั่วโมง 59 นาที
 13. 14 ก.ย. 57 : Mizuno River Kwai Half Marathon (21 km)
  • สถิติ : 2 ชั่วโมง
 14.  12 ต.ค. 57 : Khao Yai Trail (21 km)
 15. 26 ต.ค. 57 : Osaka Marathon (42.195 km)
 16. 16 พ.ย. 57 : Standard Chartered Bangkok Marathon (42.195 km)
  • สถิติ : 5 ชั่วโมง 6 นาที
 17. 7 ธ.ค. 57 : Standard Chartered Marathon Singapore (42.195 km)
  • สถิติ : 4 ชั่วโมง 45 นาที