งานแข่งในปีพ.ศ. 2555

งานแข่งในปีพ.ศ. 2555

 1. 2 ก.ย. 55 : Central Retail Mini Marathon (10.5 km)
  • สถิติ : 1 ชั่วโมง 9 นาที
 2. 9 ก.ย. 55 : Mitsubishi Electric พัทยา (Fun-Run 4 km)
 3. 23 ก.ย. 55 : สมุทรปราการต้านภัยยาเสพติดมินิมาราธอน (10 km)
  • สถิติ : 1 ชั่วโมง 4 นาที
 4. 7 ต.ค. 55 : วิ่งมินิมาราธอนวันผู้สูงอายุ (10 km)
  • สถิติ : 59 นาที
 5. 28 ต.ค. 55 : Adidas King Of The Road Singapore (16.8 km)
 6. 2 ธ.ค. 55 : Standard Chartered Singapore Marathon (10 km)